Mesec: januar 2016.

KONTROLA VODE ZA HEMODIJALIZU

Kontrola vode za hemodijalizu je vrlo bitna, vrlo zapostavljena tema. Drugi broj našeg časopisa DIJALIZA donosi intervju sa dr Milanom Radovićem na tu temu.
Naša ideja je da se konačno počne sa kontrolom vode za hemodijalizu onako kao treba.
Zbog toga je naš Savez postigao dogovor da nam VMA uradi 60 besplatnih analiza vode za hemodijalizu.
Neki načelnici centara za dijalizu su oduševljeno dočekali ovaj dogovor jer je i njima u interesu da im bolesnici budu dobro. Analize vode se rade.
U toku je akcija kontrole vode za hemodijalizu onako kako je opisano u časopisu Dijaliza.
Drago mi je što su akciji podržali nefrolozi koji brinu o svojim bolesnicima.
Zvonko Petrović je na Facebook stranici stavio tekst sa željom da omete akciju i zbuni ljude. U Zavodu za javno zdravlje u Šapcu rade kontrolu kvaliteta vode onako kako je napisala njihova načelnica Teodorović. Tako rade i u drugim Zavodima za javno zdravlje.
Ideja je da se počne sa kontrolom vode kako valja, i to za početak besplatno.

U četvrtak, 4.2.2016, sam razgovarao sa načelnicom Teodorović iz Šapca. Oni ne rade ništa od onoga što je opisano u intervju. Rade ono što je navela (ali to nije ni slično).
To možete lako i jasno videti kada uporedite tekst iz časopisa i njen tekst.
Imamo još malo analiza po besplatnom sistemu.
Osnovna ideja je bila da imamo kvalitetnu vodu za hemodijalizu.
Nefrolozi bi trebalo da vode računa o tome. Trebalo bi da traže da se kontrola vode uradi kako preporučuje Evropsko udruženje nefrologa.
Najbolje bi bilo da zavodi za javno zdravlje nastave da rade analize koje su radili do sada a da za posebne analize šalju vodu na VMA.
Lično mislim da apsolutno neisplativo da zavodi pojedinačno nabave skupu opremu da bi jednom mesečno radili analizu vode za hemodijalizu. Dovoljna je jedna laboratorija u Srbiji. Ali to je stvar organizacije.
Želim vam dobru dijalizu, a dobra dijaliza ne može da postoji ako je voda loša. Bez obzira što neki pokušavaju da ometu da nam svima bude bolje polako ali sigurno poboljšavamo sve što je u vezi sa dijalizom.
Sve najbolje!
Prim dr Ljubinko Todorović
Pozivamo sve koji su zainteresovani da urade kontrolu vode za hemodijalizu onako kako valja, da se jave.