Rukovodstvo Saveza

Predsednik Saveza:    Сања Бојић

Potpredsednici:    Snežana Stanković i Aleksandar Nikolić

Извршни одбор:
Маринко Дивјак, председник ИО
Велибор Славић
Јелена Јовановић
Зоран Манојловић
Раде Павловић
Јелена Тодић
Едиб Џакић

Надзорни одбор:
Слађана Арнаутовић
Бранислава Даниловић